- je řešena službou na vrátnici (osobní, auto), pochůzkovou činností, informační službou. Naše společnost je si plně vědoma, že vrátnice jsou vstupní "branou" do areálu klienta. Proto jsou naši zaměstnaci vedeni k tomu, aby vystupovali zcela profesionálně, slušně a reprezantivně.


Služba zahrnuje:


-  Samozřejmostí je pochůzkový systém bez ekonomické náročnosti pro klienta.


-  Vypracování bezpečnostní studie zahrnující zdokonalení bezpečnostního režimu daného objektu a jeho případná realizace dle přání klienta.


-  Zajištění odborně a fyzicky zdatného personálu.


-  Každý člen agentury je předem prověřen výpisem z rejstříku trestů, prověrkou v místě jeho posledního zaměstnání, lékařskou prohlídkou.


-  Na zvláštní požadavek klienta možnost zajistit u personálu znalost světového jazyka, samozřejmostí jsou i recepční služby.


-  Minimální obměny personálu, což zaručuje jeho dokonalé obeznámení s problematikou dané lokality.


-  Ostraha  je prováděna uniformovanými zaměstnanci  (na zvláštní přání klienta je možný společenský oděv).

Každý zaměstnanec je označen logem firmy s jednoznačnou identifikací.


-  Pracovníci jsou vybaveni potřebnými prostředky (jak na svojí ochranu, tak i spojovacími prostředky).


-  Možnost použití vlastního systému evidence vozidel s následným vydáváním vjezdových karet povolujiích vjezd do objektu.