Dovolte nejprve představit naší společnost.       

      Naše firma vznikla v roce 1993 a velmi rychle se na našem trhu profilovala jako bezpečnostní agentura. V jejím čele stojí odborníci s mnoholetými zkušenostmi v oblasti bezpečnosti a kriminality. Jsme ryze česká společnost bez zahraničního kapitálu a specializujeme se na oblast profesionálních bezpečnostních služeb. Důraz je především kladen na bezproblémové zajištění ostrahy a ochrany majetku a osob. Toto je v neposlední řadě provázáno ekonomickými ukazateli, kdy je naším krédem to, že zákazník za vyložené prostředky dostane maximum služeb.


       Hlavním cílem naší společnosti nabídnout zákazníkovi vždy komplexní bezpečnostní řešení. Na prvním místě je vždy zákazník a efektivita jeho vynaložených prostředků. Při vypracování bezpečnostní studie hledíme na to, aby se zvýšila úroveň bezpečnosti a informačního servisu zajišťovaného naší firmou. Zároveň je nutné vzít v úvahu všechny potřeby zákazníka a utvořit bezpečnostní servis přesně podle jeho vizí a požadavků i když v danné oblati není odborník.     V roce 2007 vzhledem k častým aktivitám naší bezpečnostní agentury v oblasti jihlavska byla otevřena nová pobočka naší společnosti JIHLAVA.

V rámci služeb nabízíme:


-  Fyzickou ostrahu vnější i vnitřní.

-  Služby soukromých detektivů.

-  Poradenství a zpracování projektu ostrahy.

-  Recepční služby.

-  Pořadatelské služby při zajišťování výstavních, kulturních, sportovních či  jiných

   hromadných akcí.

-  Služby bodygardů.

-  Úklidové práce.

-  Správu areálů a objektů.