-   Činnost v oblasti osobní ochrany osob i rodin.

-   Doprovody na pracovní jednání, společenské a kulturní akce, výjezdy do zahraničí.

-   Vypracování evakuačního plánu pro případ nenadálých událostí.

-   Zajištění doprovodu na osobní jednání a schůzky.

-   Režimová opatření na základě Vašich požadavků.

-   Ostraha Vašeho domu či bytu.

-   Možnost sjednání stálé pohotovosti.


-     Bezpečnostní dozor při pořádání společenských večírků, výstav, vernisáží, politických meetingů, reklamních, sportovních a výročních akcí.

-     Vypracování bezpečnostního návrhu dle informací zadaných klientem.

-     Rozmístění a dozor nad bezpečnostním personálem, dle přesné specifikace klienta. -     Komplexní vypracování projektu ochrany a ostrahy, s ohledem na konkrétní přání a potřeby zákazníka.

-     Důsledná, diskrétní kontrola pohybu osob. Evidence vjezdu a výjezdu vozidel.

-     Pořádání bezpečnostních meetingů pro místní obyvatele, zaměřených na prevenci proti majetkové a násilné trestné činnosti.

-     Možnost zajištění doplňkových služeb- Rozbor konkrétní situace a navržení různých variant řešení.

- Prověření stávajících bezpečnostních opatření a vyhodnocení jejich účinnosti.

- Zpracování návrhu na zdokonalení stávajících bezpečnostních opatření.